Smjernice za odgovornu primjenu antibiotika kod pasa i mačaka

Kako bi se spriječila pojava bakterija otpornih na više različitih antibiotika, kliničar treba uvijek razmotriti sljedeće točke:

  • Umjesto korištenja antibiotika kao mjeru opreza, uvijek se zapitajte “jesu li u ovom slučaju zaista potrebni antibiotici?”

  • Ako je moguće, antimikrobne lijekove koristite samo kada je infekcija dokumentirana. U idealnom slučaju, antimikrobni bi izbori trebali biti napravljeni na rezultatima ispitivanja kultura i osjetljivosti i/ili citologije, ako je primjenjivo

  • Razmotrite druge mogućnosti liječenja prije korištenja sistemskih antibiotika, npr. kod slučajeva površinske pioderme može se primijeniti lokalno liječenje.

  • Korištenje antibiotika užeg spektra smanjuje selekcijski pritisak za razvoj rezistencije kod komenzalnih bakterija.

  • Ako se primjenom antibiotika ne rješava infekcija, dijagnoza možda nije točna ili postoji neki primarni uzrok bolesti.

  • Ne zaboravite, pireksija ili leukocitoza nisu specifični samo za bakterijske infekcije.

keyboard_arrow_up