Zarazni bronhitis peradi(IB)

Više o zaraznom bronhitisu:

Zarazni bronhitis (IB) je vrlo zarazna bolest s prevalencijom od gotovo 100% diljem svijeta. Klinički simptomi uglavnom uključuju akutne poremećaje dišnog sustava u peradi koja još raste, također može uzrokovati i infekciju jajovoda kokoši nesilica dok su još vrlo mlade što može dovesti do ozbiljnog pada nesivosti i smanjene kvalitete jaja. Neki sojevi IB virusa (IBv) mogu biti nefropatogeni, te izazivati akutni nefritis, urolitijazu i smrtnost, osobito kod mladih ptica.1,2

Prikaži povezane proizvode

Ekonomski gubici za farmere mogu nastati uslijed:

 • respiratorne bolesti
 • oštećenja bubrega
 • povećane smrtnosti
 • smanjenog rasta ili proizvodnje jaja
 • smanjene kvalitete jaja.
 • pojave lažnih nesilica

Kako se IB virus (IBv) razvijao tijekom godina?:

IBv je po prvi put identificiran 1931. u SAD-u, kao uzročnik respiratorne bolesti koja pretežno pogađa mlade piliće.3 IBV je uzročnik jedne od ekonomski najvažnijih bolesti u suvremenoj proizvodnji peradi.4

Opisano je nekoliko vrsta peradi koje su potencijalni nositelji virusa, no primarni domaćini su kokoši.2

Koronavirusi su RNK virusi poznati po visokim stopama mutacije u kombinaciji s kratkim vremenom replikacije.5 To čini virus podložnim brzom stvaranju novih sojeva, što također otežava suzbijanje i kontrolu bolesti. Velika raznolikost populacije virusa koja nastaje u domaćinu, osobito posredstvom imunološkog sustava, rezultira trajnom pojavom novih varijanti.6

Serotipovi

Za potrebe razlikovanja genetskih varijanti IBv-a utvrđena je serotipizacija genetskog materijala virusa. Najprevalentniji serotipovi unutar Europe:

 • D388 (varijanta QX)
 • UK 793B; CR88
 • Massachusetts (npr. H120)
 • Italian-02

U 2016. godini predložen je noviji i precizniji klasifikacijski sustav, kojim se otad služe epidemiolozi. Temelji se na filogenetskim metodama uz opis odnosa između različitih sojeva kako bi se primijenila standardna nomenklatura praktične primjene za prepoznavanje novih genetskih varijanti.7

Općenito IBv QX-like (GI-19) opisan je kao najzahtjevniji serotip IBv-a u Europi, nakon čega slijedi 793B (GI-13) i drugi sojevi (GI-1 i GI-21).7,8

 

Kako zaštititi jata od IB-a:

Živa virusna cjepiva dosta dugo su bila isplativo rješenje za zaštitu od IB-a.

Na globalnoj razini, prevalencija različitih serotipova IB-a ukazuje na velike razlike među kontinentima i regijama.7 Varijabilnost IBv-a zahtijeva stalni nadzor zbog pojave novih varijanti na terenu. Većina zemalja ima registrirana cjepiva protiv nekoliko serotipova, u skladu s lokalnom epidemiološkom situacijom i potrebama.1

Cijepljenje stvara lokalnu imunost u dišnom traktu. Cijepljenje obično pruža najbolju zaštitu od specifičnog serotipa (homologa), no odgovarajuće odabrane kombinacije cjepiva različitih serotipova također mogu rezultirati širom zaštitom od drugih terenskih sojeva.9

Dobra veterinarska praksa koja uključuje dijagnostiku, otkrivanje i nadzor, nužna je za istraživanje i pravilnu analizu cirkulirajućih serotipova IBv-a na lokalnoj razini. To pruža vrijedan uvid u odgovarajući odabir programa cijepljenja čime se osigurava optimalna zaštita od bolesti. Dobra praksa na farmi, kao i upravljanje i kontrola imunosupresivnih bolesti također se trebaju uzeti u obzir kao dio prevencije IB-a.3

 1. OIE Terrestial Manual (2018), Chapter 3.3.2. – Avian Infectious Bronchitis

 2. Jackwood, M.W.; deWit, J.J.: “Infectious bronchitis.” In Diseases of Poultry, 13th ed.; Blackwell Publishing: Ames, IA, USA, 2013; pp. 139–160.

 3. R. A. Gallardo: “Infectious bronchitis virus variants in chickens:  evolution, surveillance, control and prevention.” Austral  J Vet  Sci  53,  55-62  (2021)

 4. Domingo, E.; Holland, J.J. “Rna virus mutations and fitness for survival.” Annu. Rev. Microbiol. (1997), 51, 151–178.

 5. M. Legnardi, et al.: “Infectious Bronchitis Virus Evolution, Diagnosis and Control.” Sci. (2020), 7, 79; R.

 6. F. Bande et al.: “Global distributions and strain diversity of avian infectious bronchitis virus: a review.” Animal Health Research Reviews 18(1); 70–83 (2017)

 7. De Wit J.J.,et al.(2013). The required sample size in vaccination-challenge experiments with infectious bronchitis virus, a meta-analysis. Avian Pathol, 42, 9–16.

 8. Valastro V, Holmes EC, Britton P, Fusaro A, Jackwood MW, Cattoli G, Monne I. S1 gene-based phylogeny of infectious bronchitis virus: An attempt to harmonize virus classification. Infect Genet Evol. 2016 Apr;39:349-364.

 9. F. Bande et al.: “Global distributions and strain diversity of avian infectious bronchitis virus: a review.” Animal Health Research Reviews 18(1); 70–83 (2017)

keyboard_arrow_up