Describing dairy inflammation symptoms

Mastitis kod krava

Imate li stalne probleme sa zdravljem vimena? Zarobljeni ste u začaranom krugu troškova liječenja mastitisa? Ovdje možete pronaći korisne informacije o kojima možete pobliže raspraviti sa svojim veterinarom.

Mastitis je jedan od najraširenijih zdravstvenih problema u mliječnom govedarstvu s najvećom potrošnjom antimikrobnih tvari. Mastitis ima značajan negativan utjecaj na dobrobit goveda, kvalitetu mlijeka i uspješan rad farmera, a može prouzročiti i velike ekonomske štete.

Kada je u pitanju mastitis, snažno smo usmjereni na precizno i učinkovito liječenje, radi odgovorne uporabe antibiotika i terapije samo kada je to medicinski opravdano. Fleksibilna i praktična primjena naših proizvoda čini ih lakšim i pogodnijim za veterinare, farmere i pacijente. Kompanija Dechra podržava načelo „jednog zdravlja“. Želimo ojačati položaj veterinara i farmera u borbi protiv antimikrobne rezistencije kroz pružanje znanja, praktičnih alata i dijagnostičke podrške.

Osim proizvodnje visokokvalitetnih modernih veterinarskih lijekova, nudimo i korisne savjete i alate o kojima možete razgovarati sa svojim veterinarom.

Naši predani timovi na raspolaganju su vam kako bi vam pružili podršku i rado odgovorili na vaša pitanja.Što je to mastitis?

Mastitis je upala jedne ili više četvrti vimena. Lokalni simptomi na vimenu povezani su s boli, oteklinom, crvenilom i promjenom izgleda mlijeka (npr. mlijeko se gruša ili je krvavo). Bolest mogu pratiti i opći infektivni simptomi, kao što su vrućica, slabiji apetit, smanjena mliječnost i sindrom ležanja krava (uzrokovani cirkulatornim i/ili homeostatskim poremećajima).

Unatoč značajnim poboljšanjima u području uzgoja životinja i tehnologije mliječne proizvodnje, zdravlje vimena i dalje je jedan od najprevalentnijih zdravstvenih problema u uzgoju mliječnih krava. Mastitis ima negativan utjecaj na dobrobit goveda i kvalitetu mlijeka, ali i na uspješan rad farmera.

Što uzrokuje mastitis?

Općenito, bakterijske intramamarne infekcije (IMI) smatraju se uzročnicima povezanima s ovim kompleksom bolesti. No mastitis je puno složeniji od pojma da pojedinačna krava oboli od bakterijske infekcije. Upalna reakcija vimena može biti uzrokovana mikroorganizmima, ali i traumatičnim ili toksičnim tvarima ili čak neočekivanim događajima za vrijeme hranjenja. Okoliš (staja, stelja, klimatski uvjeti) i management farme (hranidba, tehnika mužnje, management razdoblja suhostaja, telenja pa sve do početka laktacije) imaju važnu ulogu u nastanku mastitisa u stadu.

Koliki je trošak mastitisa?

U Nizozemskoj je nedavno ukupan godišnji gospodarski utjecaj mastitisa procijenjen na 240 € po kravi u laktaciji.1Izravni trošak svakog slučaja mastitisa povezan je s troškovima liječenja, poput veterinarskih troškova i lijekova, ali i s odbacivanjem mlijeka zbog karencije i zabrinutosti u vezi sigurnosti hrane.

Uz to treba uzeti u obzir neizravne troškove, koji obuhvaćaju gubitke u proizvodnji, dodatan rad i izlučivanje životinja za klanje. Gubitak mlijeka može biti privremeni ili čak trajni. Za prosječni klinički slučaj, predložen je razumni (i vjerojatno podcijenjeni) gubitak od oko 5%.2Na primjer, to iznosi 375 litara mlijeka po kravi s prinosom od 8.000 kg godišnje (u 270 dana laktacije), ako se zarazi unutar drugog mjeseca laktacije.

Osim toga, na kvalitetu mlijeka mogu utjecati visoki broj somatskih stanica i promjene u sastavu mlijeka, kao što je smanjenje udjela masti. Posljedice toga mogu biti smanjenje cijene mlijeka i dodatne naknade.

Troškovi preventivnih mjera kojima se nastojalo ograničiti učestalost slučajeva mastitisa uračunati su u 240 € po kravi u laktaciji. Ti se troškovi uvelike razlikuju među farmerima, što veterinarima daje priliku da poboljšaju financijske rezultate mliječnih farmi kroz svoju savjetodavnu ulogu.1

Je li mastitis kod krava zarazan?

Mastitis može biti vrlo zarazna bolest. Na prijenos utječu mnogi različiti faktori. To ovisi o samoj životinji i prisutnom patogenu, ali i o stanju farme te o procesu mužnje.

Vime se može inficirati kada postoji neravnoteža između imuniteta krave i razine vanjskog pritiska infekcije. Vanjski uvjeti u okolišu važni su čimbenici rizika nastanka mastitisa. Vrlo su važni vremenski uvjeti, higijena, stanje farme i tehnike mužnje.

Kako se mastitis može klasificirati?

Ovisno o tijeku bolesti i utvrđenim uzročnicima, bolest se može klasificirati radi boljeg cjelokupnog pregleda. Te su klasifikacije u osnovi manjkave jer uvijek postoje iznimke od pravila.

Bolest:

Akutni mastitis add

Nagla pojava upalnog odgovora koji se očituje simptomima poput zgrušanog mlijeka, a time postaje i izravno prepoznatljiv.

Podmukli razvoj bolesti, malo simptoma, često samo povećan broj somatskih stanica, ekonomski gledano vrlo zabrinjavajući zbog tihe infekcije cijele farme. 

Utvrđivanje uzročnika mastitisa koji nije uzrokovan mikroorganizmima. Možda će vam izoliranje „glavnog“uzročnika bolesti predstavljati izazov. Razlog tome mogu biti analitičke metode u laboratoriju ili metoda uzorkovanja. No uzrok upale mogu biti i stres ili neuravnotežena prehrana. 

 

Uzrok:

Mikroorganizmi koji se povezuju s kravama add

Ove bakterije žive na koži krava. Obično su dobro prilagođene kravama kao domaćinu, tako da često uzrokuju blaže upale. Međutim, neki od tih patogena mogu uzrokovati kronični mastitis s malo vjerojatnim ozdravljenjem ako se životinje ne liječe u okviru strukturiranog protokola.

Ovi uzročnici potječu iz stajskog okoliša. Obično nisu dobro prilagođeni domaćinu, stoga često izazivaju jake upale. Dobra vijest je da se česta pojava mastitisa s uzročnicima iz okoliša može spriječiti prepoznavanjem i uklanjanjem higijenskih nedostataka.

Neke grupe bakterija obično se sastoje od mnogo različitih podvrsta. Na primjer, neki Streptococcus uberis ili koagulaza-negativni Staphylococci mogu imati svojstva koja se pripisuju objema skupinama. 

Strogo razlikovanje između prethodno navedenih dviju skupina u posljednjih je nekoliko godina znanstveno osporavano.3Uvjeti na mliječnim farmama drastično su se promijenili u posljednjih nekoliko desetljeća te je došlo do prelaska iz staja s vezanim načinom držanja na staje s boksovima.3Stoga su se promijenili i putovi prijenosa bakterija, dok su neke od postojećih kategorija bolesti zastarjele.3

Koja je razlika između kliničkog mastitisa i subkliničkog mastitisa?

Subklinički mastitis je stanje vimena bez kliničkih simptoma bolesti i bez vidljivih promjena u mlijeku. Povećanje broja somatskih stanica može biti jedini način identificiranja zaraženih životinja.

Krave sa subkliničkim simptomima mogu imati smanjenu mliječnost, u riziku su od nastanka kliničkog mastitisa i zabrinjavajući su izvor infekcija za ostale krave.

Signs of increased somatic cell count (SCC)

Klinički mastitis označava stanje s vidljivim simptomima kod pojedine četvrti vimena i/ili u mlijeku. Mliječnost ovih životinja uglavnom se smanjuje i često se ne vraća na prethodne razine čak niti nakon uspješnog liječenja mastitisa.

Može se podijeliti u 3 stupnja, ovisno o ozbiljnosti simptoma.

Mastitis 1. stupnja (blagi): mlijeko je promijenjeno. Sastav mlijeka je drugačiji, mogu se primijetiti ugrušci, a i boja i miris mogu se razlikovati od uobičajenog.

Mastitis 2. stupnja (umjereni): Vidljive su promjene u mlijeku i na vimenu. Četvrti vimena mogu biti tople, natečene i crvene. Krava je u bolovima i može imati povišenu temperaturu.

Mastitis 3. stupnja (teški): krava je vidljivo bolesna i ima povišenu temperaturu, u šoku je, dehidrirana i u bolovima. Vime i mlijeko su promijenjeni.

Klinički mastitis

Kod mastitisa 1. stupnja prisutan je prvi klinički znak: promijenjeno mlijeko. Krava je i dalje u dobrom stanju.

Kod mastitisa 2. stupnja stanje se pogoršava i prisutan je drugi klinički znak: vime je natečeno, a krava je u bolovima.

Kod mastitisa 3. stupnja stanje se dodatno pogoršava: krava je vidljivo bolesna i u bolovima.

1: van Soest et al. (2016): “Failure and preventive costs of mastitis on Dutch dairy farms”, J. Dairy Sci. 99:8365–8374, doi: 10.3168/jds.2015-10561.

2: Seegers et al. (2003): “Production effects related to mastitis and mastitis economics in dairy cattle herds”, Vet. Res. 34 (2003) 475–491, doi:10.1051/vetres:2003027.

3: Klaas et Zadoks (2018): “An update on environmental mastitis Challenging perceptions”, Transbound Emerg Dis. 2018; 65(1), pp. 166-185. doi: 10.1111/tbed.12704

 

Kako otkriti mastitis?

Rano otkrivanje subkliničkog i kliničkog mastitisa važno je radi smanjenja rizika od širenja bolesti unutar stada, učinkovitog liječenja i provođenja preventivnih mjera.

Akutni klinički mastitis: add

Akutni mastitis često se prepoznaje prilikom mužnje po jasnim simptomima i promatranjem pojedinačnih životinja u prostoru za mužnju. Ugrušci u mlijeku znak su oštećenja stanica nastalih djelovanjem upalnih stanica u vimenu. Osim toga, zbog otečenosti pogođene četvrti vimena, oboljele životinje teže se muzu od zdravih krava.

Subklinički (kronični) mastitis:

Subklinički mastitis teže se otkriva. Subkliničke infekcije često se otkrivaju putem laboratorijskih izvješća o mlijeku iz laktofriza ili od individualne životinje. Visok broj somatskih stanica znak je povećanog rizika nastanka kliničkog mastitisa i širenja infekcija.

Ako određena farma ne prati BSS laboratorijski, a postavljena je moderna oprema za mužnju, neki uređaji poput robota za mužnju mogu mjeriti električnu vodljivost mlijeka svake krave u odnosu na graničnu vrijednost. Vodljivost mlijeka rani je pokazatelj mogućeg povišenog broja somatskih stanica i mastitisa, no ne i specifično, jer povećanje vodljivosti uzrokovano ionima ne mora biti povezano s mastitisom.

Ako se na farmi ne primjenjuje nijedna od prethodno navedenih metoda, jedini način za identificiranje životinja s visokim rizikom je primjena mastitis testa (MT). Test je jeftin i jednostavan, ali može biti zahtjevan s obzirom na tumačenje rezultata i smanjenu osjetljivost.

Veterinari i farmeri ključni su za uspješnu identifikaciju visokorizičnih krava s povišenim brojem somatskih stanica. Veterinari mogu pomoći pri identifikaciji i odabiru „sumnjivih“ krava. Mnoge veterinarske ambulante i laboratoriji za analizu mlijeka mogu imati automatske brojače stanica za veću preciznost i potvrdu dijagnoze. Nadalje, puno veterinarskih praksi nudi redovitu procjenu prema raspoloživim podacima pokazatelja zdravlja životinja. 

Broj somatskih stanica (BSS) ukazuje na broj upalnih stanica u mlijeku. „Zdravo“ mlijeko ima nizak broj upalnih stanica po mililitru. Bez obzira na to, određena je količina takvih stanica normalna, jer njihova funkcija je pružanje prirodnog imuniteta.

Visina BSS-a koristi se kao pokazatelj kvalitete mlijeka i rizika nastanka mastitisa (pogledajte tablicu u nastavku). Prevalencija krava s povećanim brojem stanica ukazuje na rizik od pojave mastitisa. Za analizu su važni mnogi čimbenici povezani sa samom kravom, poput njezine dobi, faze laktacije, genetike i povijesti. Veterinar i farmer imaju važnu ulogu u procjeni ovih čimbenika.

Pkazatelji mastitisa su:

% životinja < 100.000 BSS/ml     –  Granica: > 50%         – Cilj: > 75 %
% životinja > 100.000 BSS/ml     –  Granica: < 50 %        – Cilj: < 25 %
% životinja > 400.000 BSS/ml     –  Granica: < 15 %        – Cilj: < 8 %
% životinja > 1.000.000 BSS/ml  –  Granica: < 5 %          – Cilj: < 2 %
% junica > 100.000 BSS/ml         –  Granica: < 35 %        – Cilj: < 15 %
Učestalost izliječenja u suhostaju  – Granica: > 50 %        – Cilj: > 70 %
Učestalost novih infekcija u suhostaju – Granica: < 20 %  – Cilj: < 10 %
Učestalost zaraženih neizlječivih životinja – Granica: < 2 % – Cilj: 0 %

Učestalost novih infekcija u stadu    – Granica: < 5 %        – Cilj: < 2 %

 • Redovite provjere stada, tj. uzorkovanje mlijeka i utvrđivanje značajnih uzročnika na farmi. Broj uzoraka za kontrolu stada: 10 % – 20 % stada, podijeljeno na krave u prvoj fazi laktacije, one u kasnijoj fazi laktacije i one kod kojih je utvrđen značajan broj somatskih stanica.
 • Kod farmi sa zdravstvenim problemima vimena ili nakon izliječenja, moglo bi biti korisno provjeriti svježe oteljene krave kako bi se dio stada koji je u laktaciji zaštitio od prijenosa patogena s krava koje su u suhostaju ili s junica. Praktičan savjet: Jednom tjedno može se uzeti uzorak mlijeka za hranidbu teladi za RT-PCR  . Sigurno je za pretpostaviti da je većina krava u prvoj fazi laktacije nakon porođaja u svakom slučaju već obuhvaćena uzorkovanjem. 

Koja je uloga uzoraka mlijeka u bakteriologiji?

U akutnim slučajevima kod pojedine krave mogu se uzeti uzorci mlijeka krava koje imaju klinički mastitis i krava kod kojih se sumnja na subklinički mastitis s jasno povećanim brojem somatskih stanica (> 400.000 stanica/ml).

Bakteriologija nudi nekoliko metoda za identificiranje uzročnika / bakterije. Osim toga pomaže i saznati na koje je antimikrobne tvari uzročnik osjetljiv kako bi se osiguralo optimalno liječenje. U nastavku možete pronaći vrlo kratko i pojednostavljeno objašnjenje različitih sustava:

Bakterijska kultura

Pojednostavljeno gledajući, uzorak mlijeka se obrađuje i nasađuje na nekoliko selektivnih medija za rast. Ako u jednom od ovih medija naraste dominantna kultura, pročišćeni uzorak prenosi se na odgovarajuću podlogu. Nakon uzgoja čiste kulture, ovaj se uzorak može proslijediti na daljnja biokemijska ispitivanja.

MALDI TOF

Radi se o sustavu za djelomično automatiziranu masenu spektrometriju. Standardno razrjeđivanje pročišćenog uzorka izlaže se izvoru svjetlosti. Određeni parametri kao što su refleksija i apsorpcija svakog uzorka mogu se izmjeriti i pripisati posebno određenim patogenima.

PCR u stvarnom vremenu (RT-PCR

To je potpuno automatizirani sustav. Stanice u uzorku obrađuju se i razdvajaju kako bi se izložio stanični genetski materijal. Biokemijski markeri mogu se vezati na poznate genetske sekvence bakterijskih sojeva i identificirati podvrste. Iako je ta metoda iznimno precizna te može čak i prepoznati mikrobe u uzorku koji su već mrtvi ili koji se teško izoliraju i rastu, njezin nedostatak je taj što ne daje pročišćeni uzorak za ispitivanje osjetljivosti.

Laboratorijska analiza bakterijske kulture relativno je jeftina pretraga. Mnoge veterinarske klinike također pružaju ovu uslugu da bi rezultat bio brži, povećava svijest o ulozi bakterija te se brzo mogu pružiti savjeti o liječenju i managementu . MALDI TOF i RT PCR tehnologija zahtijevaju veća financijska ulaganja i mogu biti dostupna samo u komercijalno certificiranim mliječnim laboratorijima ili vrlo velikim veterinarskim klinikama.

Uloga bakteriološke pretrage vrlo je važna iz više razloga:

 • poznavanje uzročnika temelj je ispravnog i selektivnog liječenja
 • management farme može se prilagoditi sukladno rezultatima izoliranih patogena.
 • pozitivan ishod izolacije bakterijske kulture vjerojatniji je kada se krave s visokim BSS-om rano izdvoje i na temelju rezultata odaberu za daljnju analizu. 

Zašto je ispitivanje osjetljivosti tako važno?

Nakon pozitivne bakterijske kulture, laboratorij može provesti test osjetljivosti“ ili „antibiogram“ kako bi istražio na koje je antimikrobne lijekove uzročnik osjetljiv. To je vrlo važno za točnu, selektivnu i učinkovitu terapiju. A sve to postaje još važnije zbog razvoja rezitencije određenih bakterija u bolnicama. Imamo ključnu ulogu u odgovornoj uporabi antimikrobnih tvari.

 • Odaberite razboritu upotrebu antibiotika kao prvi izbor terapije (kategorija D, prema kategorizaciji antibiotika Europske agencije za lijekove (EMA-e)).
 • Koristite rezultate za procjenu i praćenje infekcije kod mastitisa 2. i 3. stupnja.
 • Koristite rezultate za odabir terapije za mastitis 1. stupnja i subklinički mastitis.
 • Pronađite otporne bakterije (bakterije koje proizvode β-laktamazu, metilrezistentni Staphylococcus aureus (MRSA), bakterije koje proizvode beta-laktamaze proširenog spektra (ESBL) i AmpC inducibilne β-laktamaze).

Smanjenje uporabe antimikrobnih proizvoda započinje odabirom životinje za terapiju. Ne liječite kronične slučajeve s ponavljajućim simptomima. Umjesto toga temeljito izliječite novozaražene krave s osjetljivim uzročnicima.

Dechra paper ring praktičan je alat koji omogućuje jednostavno provođenje ispitivanja osjetljivosti u veterinarskoj klinici. Tako možete dobiti brze savjete o liječenju i popratnim radnjama koje uzgajivači cijene.

Kako liječiti mastitis na učinkovit i strateški način?

Otkrivanje antibiotika i raspoloživost tih farmaceutskih proizvoda u drugoj polovici 20. stoljeća označili su početak revolucije za veterinarsku medicinu i poboljšanje kvalitete mlijeka.1 Između 1927. i 1956. uočena je veza između različitih vrsta bakterija i mastitisa. Zabrinutost u vezi s tom bolesti uglavnom se temeljila na posljedicama na javno zdravlje.2

Tijekom 60-ih i 70-ih razvijeno je nekoliko protokola terapije antibioticima, od kojih se neki primjenjuju i danas.2 Od 90-ih godina raste svijest o razvoju antimikrobne rezistencije (AMR) na primjeru metilrezistentne bakterije Staphylococcus aureus (MRSA). Državne politike počele su zagovarati restriktivniju uporabu antimikrobnih lijekova (na primjer u Nizozemskoj u 2005. godini).1

 

Dostupnost učinkovitih terapijskih opcija od presudne je važnosti za dobrobit životinja. Stoga su glavni ciljevi liječenja:

 • liječenje trenutačne bolesti
 • ponovno vraćanje produktivnosti bolesne životinje
 • izbjegavanje ponovne pojave bolesti
 • sprječavanje infekcije drugih životinja

Odgovorna uporaba antibiotika znači da je pod svaku cijenu potrebno izbjegavati nepotrebne ili slabo učinkovite antibiotske terapije. Prije početka liječenja antibioticima  moramo si postaviti nekoliko pitanja za postavljanje ciljeva liječenja:

 • Koliko je bolest ozbiljna ?
 • Je li ova krava već bolovala od mastitisa tijekom ove laktacije?
 • Je li kod ove krave stalno povišen BSS (milijunašica) ?
 • Koliko je stara ova krava?
 • Kakva je procjena stanja oboljele krave?
 • Znam li koji su najčešći patogeni na mojoj farmi (glavni uzročnici mastitisa)?
 • Imam li neuobičajen broj infekcija vimena ovog mjeseca?

Pri odabiru optimalnog liječenja treba uzeti u obzir mnoge dodatne čimbenike. Česte konzultacije s vašim veterinarom mogu vam pomoći u procjeni različitih čimbenika. Odabir intenziteta terapije ovisi o čimbenicima koji se odnose na kravu, uzročnika i dostupnost aktivnih tvari te se treba temeljiti na vjerojatnosti uspješnog izlječenja.

Kombinirano antibiotsko liječenje (lokalno i sustavno) može se uzeti u obzir kod visoke prevalencije povećanog BSS-a. Sustavnim liječenjem smanjuje se BSS u krava.3 Stopa izlječenja od bakterijske infekcije u slučaju mnogih gram-pozitivnih bakterija povećava se kombiniranim liječenjem.4

 

Dostupne aktivne tvari za preživače u veterinarskoj medicini definiraju sljedeće pristupe za uspješno liječenje mastitisa:

Ublažavanje boli add

Upale vimena bolne su zbog zastoja mlijeka. Krave koje su zahvaćene mastitisom obično se teže muzu od zdravih krava zbog upalnog odgovora. U liječenju mastitisa postoji sve veća svijest o važnosti uporabe nesteroidnih protuupalnih lijekova (NSAID-a) u goveda. Prednosti uključuju smanjenje upale i učinaka nastalih djelovanjem endotoksina.6

Čak i samo jedna doza i rana primjena učinkovitog protuupalnog lijeka povećava vjerojatnost oporavka.5 Takav terapijski pristup rezultira nižim brojem somatskih stanica, manjim gubitkom mlijeka, boljim kliničkim rezultatima i boljom stopom preživljavanja. Isto tako poboljšava plodnost nakon preboljenja mastitisa.7,8

Razgovarajte sa svojim veterinarom o odabiru odgovarajućeg antibiotika. Cefalosporini i fluorokinoloni vrlo su učinkoviti, ali se ne smiju koristiti kao prvi izbor kod blagih slučajeva. Dostupne su učinkovite alternative.

Posebno u slučajevima mastitisa u kojima su krave svježe zaražene, može biti korisno ne samo liječiti kravu intramamarnim injektorima, nego i injekcijama. Stopa uspješnosti liječenja se znatno povećava za neke patogene koje povezujemo s kravama.4 

Kako bi se izbjeglaantimikrobna rezistencija iznimno je važan odabir odgovarajuće aktivne tvari, pravilno doziranje i trajanje liječenja od najmanje tri dana.

Bočice lijeka s gumenim čepovima (obično indicirane za sustavnu terapiju, injekcijska primjena) nikad se ne smiju upotrebljavati za intramamarnu primjenu, čak ni s jednokratnom štrcaljkom. Ti proizvodi često nisu formulirani za intramamarnu uporabu, komercijalni intramamarni injektori upotrebljavaju se prema prilagođenim standardima kontrole kvalitete kako bi se osigurala sigurnost životinja, ali i odgovarajuća karencija nakon završetka liječenja.

Ako je kravi opće stanje poremećeno (slabo jede, upale su očne jabučice i jedva ili uopće ne ustaje), hitno se obratite svom veterinaru. Postoje druge mogućnosti liječenja za stabilizaciju općeg stanja životinje intravenskim infuzijama.

Mastitis uzrokovan E. coli, izgubljeni slučaj ili ipak ne?

U praksi se pojam mastitisa kojem je uzročnik E. coli koristio kao sinonim za ozbiljne slučajeve akutnog mastitisa. Budući da više patogena može prouzročiti takve ozbiljne simptome u četvrti vimena i kod same životinje, ne može se odmah utvrditi da je baš Escherichia coli uzrokovala pojedini slučaj mastitisa. Ostale bakterije kao što su Klebsiella spp. ili S. aureus mogu izazvati slične simptome kao i E. coli.12,14 Samo bakteriološkom pretragom možemo sa sigurnošću izdvojiti osnovnog uzročnika bolesti.

Ipak, te su životinje često u životnoj opasnosti i zahtijevaju hitno liječenje. Rezultati liječenja teškog oblika mastitisa imaju različite ishode. Mastitis 3. stupnja može ugroziti život životinje, uglavnom zbog septikemije i/ili imunogenog šoka. Nekoliko publikacija ukazalo je na prosječnu stopu uspješnosti liječenja i vjerojatnost povrata u proizvodnju od otprilike 75 %.4,9​

Najzanimljivija je činjenica da se ti postotci značajno ne razlikuju bez obzira na intenzitet liječenja antibioticima.4,9 Nadalje, istraživanja ukazuju i na to da je uporaba aktivnih tvari koje se teško distribuiraju u mliječnu žlijezdu povezana s povećanim stopama preživljavanja.10 Takvi nalazi ukazuju i na to da se septikemija, toksemija i kardiovaskularni simptomi moraju rješavati prvi. Rezultati istraživanja ne ukazuju na potrebu uporabe intramamarnog antibiotika širokog spektra djelovanja u slučajevima blagog ili umjerenog mastitisa kojem je uzročnik E. coli.11

Identificirajte prve znakove mastitisa uzrokovanog E. coli

Kod teškog akutnog mastitisa kojeg uzrokuje E. coli, krava znatno i brzo slabi. Za svakog farmera uočavanje prvih znakova pogoršanog stanja i trenutačno poduzimanje mjera predstavljaju velik izazov. U roku od samo pola sata stanje krave može prijeći iz „nije u punoj formi“ u vidno bolesnu životinju s vrućicom od > 40 stupnjeva Celzija i izraženo tvrdim inficiranim vimenom. Nakon toga se stanje oboljele krave može brzo pogoršati. Što se oboljela krava započne ranije liječiti i u što ranijoj fazi bolesti, veća je vjerojatnost njezinog oporavka. Stoga je važno da se farmeri dobro upoznaju sa svojim kravama kako bi što brže uočili neuobičajeno ponašanje.

Kako liječiti mastitis uzrokovan s E. coli?

U slučaju teških simptoma liječenje se može započeti u skladu s protokolom liječenja i dostupnom dokumentacijom. Međutim, ako koliformne bakterije ne prežive, iz stanične stijenke bakterija počinje se lučiti endotoksin uzrokujući simptome koje možemo primijetiti kod krava, pa čak mogu uzrokovati šok.13

Čimbenici virulencije povezani s mastitisom za sojeve koliformnih bakterija su sposobnost korištenja laktoze kao izvora energije i sposobnost preživljavanja u gotovo anaerobnim uvjetima.13 Te su sposobnosti u korelaciji s lučenjem mliječne žlijezde te omogućuju kraće vrijeme razmnožavanja. U rijetkim slučajevima može doći do migracije koliformnih bakterija u cirkulaciju (septikemija) uslijed uništavanja barijere između krvi i mlijeka.13 U slučaju septikemije prognoza za životinju znatno se pogoršava. Sve navedeno predstavlja razloge zbog kojih je brzo djelovanje i pružanje optimalne podrške presudno za oporavak.

U rijetkim slučajevima može doći do migracije koliformnih bakterija u cirkulaciju (septikemija), uslijed uništavanja barijere između krvi i mlijeka.13 U slučaju septikemije prognoza za životinju znatno se pogoršava.

Sve navedeno predstavlja razloge zbog kojih je brzo djelovanje i pružanje optimalne podrške presudno za oporavak.

Tekućinska terapija add

Kako bi se brzo i djelotvorno spriječila dehidracija, veterinar može primijeniti visokokoncentriranu (hipertoničnu) intravensku infuziju. To je mjera za slučaj nužde kojom se u cirkulaciju unosi puno tekućine. Krave koje se podvrgavaju ovoj terapiji trebaju nakon nje piti puno vode. Pri tom može pomoći oralna tekućinska terapija.11 Dodatna tekućina omogućava brže uklanjanje toksina iz tijela.

Jedinstveni organ koji utječe na metabolizam goveda je burag. Održavanjem funkcije buraga osigurava se unos hrane i brzi oporavak.

Bolus ili drugi pripravci koji potiču rad buraga sadrže žive kvasce i održavaju zdravu floru buraga i fermentaciju. Puferi kao što je natrijev ili kalijev karbonat mogu pomoći pri stabilizaciji pH vrijednosti buraga u slučaju atonije buraga. Aminokiseline i vitamini potiču metabolizam i podupiru jetru pri stvaranju glukoze.

Ne samo da ti lijekovi pomažu pri ublažavanju nekih simptoma imunogenog šoka, već pomažu i da se krava bolje osjeća pa će prije početi unositi hranu i vodu. To dovodi do bržeg oporavka krave, što se očituje smanjenjem znakova upale (npr. BSS, tjelesna temperatura), većom pokretljivosti buraga i smanjenom vjerojatnosti izlučivanja za klanje.5,11

Stoga kod sljedećeg ozbiljnog mastitisa: suočite se s izazovom i ubrzajte oporavak!

 

Sprječavanje mastitisa koji uzrokuje E. coli

Kao što im to i samo ime govori, bakterije povezane s okolišem rijetko su zarazne, jer dolaze iz izravnog okruženja u kojem boravi određena krava. Ako su E. coli i tzv. „koliformne bakterije“ vodeći uzročnik mastitisa na vašem gospodarstvu, veterinar može pomoći u pronalaženju vjerojatnih izvora infekcije.

Umjesto da se pristupa jednako, obavezan je individualni pristup svakoj farmi. Razumijevanje prijenosa bakterija i lanaca infekcije može pomoći identificiranju kritičnih točaka svake farme. Male promjene u lokalnom managementu higijene često mogu dovesti do značajnih poboljšanja situacije.

Kritične točke higijene za ograničavanje okolišnog mastitisa su: add

 • Materijal za stelju: Općenito, za anorganske materijale koji se koriste za stelju (kao što su pijesak ili vapnenac) dokazano je da je manje vjerojatno da će podržati prijenos velike količine bakterija, nego što je to slučaj s materijalima koji su na bazi celuloze (kao što su piljevina, slama ili stajsko gnojivo).13
 • Redovita nadopuna stelje.
 • Čuvanje i izvor materijala za stelju.
 • Prikladna veličina boksa za krave sprječava ozljede vimena i pospješuje ležanje.
 • Čistoća krava.
 • Uklanjanje dlake s vimena.
 • Smanjenje toplinskog stresa.
 • Prilagođena hranidba, posebice u suhostaju.
 • Management suhostaja i telenja tj. do početka laktacije – subkliničke IMI mogu se pojaviti tijekom razdoblja suhostaja i izbiti u ranoj fazi laktacije.14
 • Sredstvo i oprema za uranjanje/pranje vimena.
 • Uklanjanje izmeta.

Autori

Pripremio: Matthias Riedel, mag. med. vet.
Business Manager for Cattle and Vaccines
Dechra Veterinary Products

Pripremila: Aleksandra Krawczyk DVM
Product Manager FAP / Technical Manager Cattle
Dechra Veterinary Products

 

 

 1. D. C. Speksnijder et al., 2014: “Reduction of Veterinary Antimicrobial Use in the Netherlands. The Dutch Success Model.”; Zoonoses and Public Health 62(1), pp: 79–87.
 2. P. L. Ruegg, 2017: “A 100-Year Review: Mastitis detection, management, and prevention”; J. Dairy Sci. 100(12), pp: 10381–10397. doi: 10.3168/jds.2017-13023
 3. Sérieys et al., 2005: “Comparative efficacy of local and systemic antibiotic treatment in lactating cows with clinical mastitis”; J Dairy Sci. 88(1), pp: 93-9. doi: 10.3168/jds.S0022-0302(05)72666-7
 4. Steeneveld et al., 2011: “Cow-specific treatment of clinical mastitis: an economic approach.” J dairy Science; Jan;94(1): 174-88. doi: 10.3168/jds.2010-3367
 5. McDougall et al, 2009: “Effect of treatment with the non-steroidal anti-inflammatory meloxicam on milk production, somatic cell count, probability of re-treatment, and culling of dairy cows with mild clinical mastitis. J. Dairy Sci. 92:4421–4431.
 6. James Breen, 2017: “The importance of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in mastitis therapeutics”; Livestock; 22(4), pp. 182–18. doi: 10.12968/live.2017.22.4.182
 7. McDougall et al., 2016: “Addition of meloxicam to the treatment of clinical mastitis improves subsequent reproductive performance.” J. Dairy Sci. 2016: 99; pp: 2026-2042; doi: 10.3168/jds.2015-9615
 8. Felix J. S. van Soes et al., 2018: “Addition of meloxicam to the treatment of bovine clinical mastitis results in a net economic benefit to the dairy farmer.” J. Dairy Sci. 101(4), pp. 3387–3397; doi: 10.3168/jds.2017-12869
 9. L.Sujola et al., 2010 Efficacy of enrofloxacin in the treatment of naturally occurring acute clinical Escherichia coli mastitis; J. Dairy Sci. 93 :1960–1969, doi: 10.3168/jds.2009-2462.
 10. R. J. Erskine et al., 2002 Efficacy of Systemic Ceftiofur as a Therapy for Severe Clinical Mastitis in Dairy Cattle; J. Dairy Sci. 85(10):2571-5, doi: 85(10):2571-5
 11. Sujola et al., 2013: “Treatment for bovine Escherichia coli mastitis – an evidence-based approach”; J. vet. Pharmacol. Therap. doi: 10.1111/jvp.12057
 12. R. G. M. Olde Riekerink et al., 2008: “Incidence Rate of Clinical Mastitis on Canadian Dairy Farms”, J. Dairy Sci. 91, pp: 1366–1377. doi:10.3168/jds.2007-0757
 13. J. Hogan, K. L. Smith, 2003: “Coliform mastitis”, Vet. Res. 34, pp: 507–519. doi: 10.1051/vetres:200302
 14. Klaas et Zadoks, 2018: “An update on environmental mastitis: Challenging perceptions”, Transbound Emerg Dis. 2018; 65(1), pp. 166-185. doi: 10.1111/tbed.12704

 

keyboard_arrow_up